DIALOG BELIA ANTARABANGSA

Unknown 10:52


Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dilihat amat memandang serius dalam menangani permasalahan juvenil terutamanya di kalangan remaja di sekolah.

Dialog Belia Antarabangsa ke-17 merupakan penanda aras hasil perkongsian idea di peringkat global dari pihak KPM dilihat satu langkah proaktif dan efektif dalam memastikan kegiatan negatif di kalangan pelajar sekolah tidak semakin parah.

Ia juga merupakan salah satu langkah awal pencegahan agar golongan yang digelar GenY ini tidak terpengaruh dengan budaya-budaya negatif baharu yang kian merebak di beberapa buah negara lain.

Untuk rekod, dialog ini melibatkan 40 buah negara dan satu resolusi bakal ditetapkan hasil perbincangan sebelum dibawa ke peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO)
#Negaraku #KementerianPendidikanMalaysia #KPM #Juvenil #Juvana #Pelajar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »