KEPUTUSAN STPM 2016 TERBAIK
Tahniah guys.... You are the best... #STPM2016
#KementerianPendidikanMalaysia #KPM #Guru #Teacher #Pelajar #Student #Sekolah #Tingkatan6

Tahniah kepada 565 calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2016 yang  memperoleh Purata Nilai Gred Ke­seluruhan (PNGK) 4.00 berbanding 335 calon pada 2015.

Pencapaian calon STPM 2016 keseluruhannya meningkat dalam semua kriteria pengukuran de­ngan PNGK Nasional mencatatkan peningkatan kepada 2.71 berban­ding 2.65 pada 2015, kata Pengerusi Maj­lis Peperiksaan Malaysia, Prof. Datuk Seri Dr. Mohamed Mustafa Ishak.

Bilangan calon yang mendapat PNGK 3.00 ke atas me­ningkat kepada 16,263 calon pada 2016 berban­ding 14,263 calon pada 2015.

Manakala jumlah calon yang mendapat PNGK 2.75 ke atas turut meningkat daripada 20,359 orang dalam STPM 2015 kepada 22,407 orang pada 2016.

Oleh itu dijangkakan peluang lepasan STPM 2016 untuk diterima masuk ke universiti awam adalah lebih besar berdasarkan peratusan dan bila­ngan calon yang mendapat PNGK 3.50 ke atas dan 2.75 ke atas.Share this

Related Posts

Previous
Next Post »