Perokok di Malaysia


Menurut laporan kajiselidik yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) Malaysia 2015, seramai 22.8 peratus atau 5.0 juta rakyat Malaysia berumur 15 tahun ke atas adalah perokok yang kebanyakannya didominasi oleh kaum lelaki.


60 peratus daripada perokok di Malaysia mula merokok sebelum berumur 18 tahun iaitu di zaman persekolahan.

Dianggarkan seramai 50 sehingga 60 orang remaja di Malaysia memulakan tabiat merokok setiap hari.

Kajian Kesihatan Dan Morbiti Kebangsaan (NHMS) 2011 pula mendapati 60.8 peratus perokok remaja (berumur antara 15 -24 tahun) membuat percubaan untuk berhenti merokok namun tiada akses kepada kemudahan ini.

#AntiRokok #PelajarBebasRokok

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »